tirsdag 9. februar 2010

Lysrom !

Med lysrom mener vi det volumet som skapes av lyset som lyskilden
kaster på en flate eller en gjenstand.
Sånn sett skaper hver enkelt lyskilde sitt eget lysrom.
Jo færre lyskilder vi tenner i et mørkt rom desto skarpere ser vi lysrommet,
det vil si det opplyste rommet mellom lyskilden og det som lyset faller på,
me andre ord ulike lyskjegler.
Lysrom i innredningen skaper spenning og dybde.
Det er viktig og tenke i lysrom når vi lys møblerer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar