tirsdag 9. februar 2010

Grete Prydz Kittelsen


Grete Prytz Kittelsen er spesielt kjent for sine emalje skåler,
Her er det bilde av dem fra Billedgalleriets utstilling!


Lysrom !

Med lysrom mener vi det volumet som skapes av lyset som lyskilden
kaster på en flate eller en gjenstand.
Sånn sett skaper hver enkelt lyskilde sitt eget lysrom.
Jo færre lyskilder vi tenner i et mørkt rom desto skarpere ser vi lysrommet,
det vil si det opplyste rommet mellom lyskilden og det som lyset faller på,
me andre ord ulike lyskjegler.
Lysrom i innredningen skaper spenning og dybde.
Det er viktig og tenke i lysrom når vi lys møblerer.

Funksjons lys !


Funksjonslyset bruker vi mest som en eller annen form for arbeidslys ved et skrivebord eller som vist i bilde her, over et spisebord. Det beste funksjonslyset får vi fra regulerbare lamper med gjennomskinnelige skjermer. Allmennlys og funksjonslys bør brukes sammen, fordi funksjonslys alene kan gi dype skygger og store kontraster mellom lys og skygge.

Stemnings lys !


Stemningslys bruker vi for å skape stemning i rommet. Stemningslys er smålamper, vegglamper, stearinlys etc. Det er veldig viktig i lyssammensettingen i et rom. "Miljølyset" skal spre lys og gi myke overganger til andre kraftigere belyste deler av rommet.
Man skal ikke bruke bare stemningslys i et rom for da blir det underbelyst.

Allmenn lys !

Allmennlyset trenger vi for å orientere oss, allmennlyset gjør skyggene bløtere og det er allmennlyset som er "bakgrunnslyset" i rommet. Sammen med andre lyskilder gir det en fin vekselvirkning av lys.

Poul Henningsen's mest kjente produkter!

torsdag 4. februar 2010

PH Snowball

Designet av Poul Henningsen i 1983.
Produsert av Louise Poulsen.
(max 300w)

PH Kugle


Designet av Poul Henningsen i 1957.
Produsert av Louise Poulsen.
(max 500w)

PH Kontrast


Designet av Poul Henningsen i 1958-1962.
Produsert av Louise Poulsen.
(max 200w)

PH 5


Designet av Poul Henningsen i 1958.
Produsert av Louise Poulsen.
(max 100w)

PH 4 1/2


Designet av Poul Henningsen i 1926.
Produsert av Louis Poulsen.
(Max 200w)

PH 4/3


Designet av Poul Henningsen i 1966 og Produsert av Louis Poulsen.
Dette er "lillesøsteren" til den berømte PH 5 lampen.
En mindre pendel lampe men med meget godt lys (max 100w)

Poul Henningsen


Poul Henningsen var en dansk lysmakker, revyforfatter og samfunnsrefser, og er kjent under initialene PH.
Han ønsket lenge og bli maler men ble istedet arkitekt ved Teknisk Skole.
PH hadde egen tegnestue fra 1919 for blandt annet arkitektene Hans Hansen og Mogens Voltelen arbeidet med reintegning av PH-lampene. PH syntes at elektriske pærer kastet et umulig lys - enten ble det for skarpt eller så kvelte lampe skjermene lyset.
Han ønsket en lampekjerm som sendte lyset ut i rommet med full styrke uten å blende noen.
PH lampen med sine tre skjermer gjør nettopp dette.
Han eksperimenterte seg fram til lampen på loftet av rekkehuset sitt, hvor veggene var malt svarte.