onsdag 9. desember 2009

Kildehenvisninger!Naturfarger kan også sette preg på rommet, fordi de ulike materialene i seg selv har fargevirkning: tre, kork, strie, lerret, rotting, skinn osv. Her kan strukturer og teksturer tre klarere fram.

Kontrastfarger!Kontrastfarger kalles de fargetonene som står rett overfor hverandre i fargesirkelen. De danner kontraster, og de er tiltrådelig at bare en av fargene dominerer, ellers kan resultatet bli utrolig og voldsomt. Her har jeg valgt den rød tapeten mot den grønne stolen som kontrastfarger.


Ton-i-ton farer!Ton-i-ton løsning kalles populært en fargesetting der fargene i rommet har samme nyanse med varierende grad av lyshet eller mørkhet eller renhet. Med dette mener vi kulørtone likhet. hvis alle fargene i et rom er svartaktige, vil det gi rommet en viss lun tyngde. er alle fargene hvitaktige, det vi kaller pastelltoner, får rommet et lett lyst preg. ton-i-ton løsninger henter vi fra fargetrekanten. Hele kombinasjonen bygger på en farge med nyanser som er lyse, har en mellom tone eller er sterkere kulørt.

Gråskalaen!

Gråskalen er farger som er fargenøytrale grunnfarger. "Kjølige" og mer dempende farger som blått, beige og grått, virker dempende og gjør at form og flater glir inn i helheten og ikke blir understreket.


Nyanselike farger!
Nyanselike farger er farger som ligger på siden av hverandre i en fjerdedel i fargesirkelen.

Nabofarger!
Nabofarger er farger man finner innen for samme fjerdedel eller halvdel i NCS fargesirkel.
Naboskapet gir slike farger et visst fellespregsom kan gi ro og helhet til fargene i rommet. Mange tror at dette er det samme som ton-i-ton farger, fordi også nabofarger har mye felles.

Fargesetting ved hjelp av NCS: Bruk av blogg og digitale verktøy!

Tricia Guild design knyttet til kontrastene i NCS systemet.

Kompetansemål:
 • Bruk ulike fargesystemer i eget interiørarbeid.
 • Bruk digitale verktøy fagmessig.
 • Vise og forklare egen arbeidsprosess ved bruk av foto, digitale verktøy, tekst og illustrasjoner.

Bruk NCS systemets fargesirkel og nyansetrekant.

Finn interiør fra Tricia Guild design og last ned til bloggen din, bruk alle digitale hjelpemidler.

Bruk NCS systemets fargesirkel og nyansetrekant.

Vis eksempler og forklar med enkel tekst:

 • Nabo farger
 • Kontrast farger
 • Ton i ton farger
 • Nyanselike farger
 • Natur farger
 • Gråskalaen

Lag en spennende og faglig presentasjon i bloggen din. Bruk din kreativitet.

Husk kilde henvisninger.

Levere:

 • Forklaring av kompetansemål opp mot din oppgave.
 • Evaluering av oppgaven